Candela Novembre before Giambattista Valli fashion show.

Follow me on Instagram @styledumonde, Pinterest, Twitter, Tumblr and Facebook