Giorgia Tordini by STYLEDUMONDE Street Style Fashion Photography Gilda Ambrosio Giorgia Tordini Ece Sukan by STYLEDUMONDE Street Style Fashion Photography Gilda Ambrosio by STYLEDUMONDE Street Style Fashion Photography Ece Sukan by STYLEDUMONDE Street Style Fashion Photography

Gilda Ambrosio, Giorgia Tordini and Ece Sukan wearing at the fashion show.