Giorgia Tordini by STYLEDUMONDE Street Style Fashion Photography

Giorgia Tordini at the fashion show.