Olivia Palermo heading to Schiaparelli

Olivia Palermo before the Schiaparelli fashion show.